Dịch vụ Digital marketing trong tương lai sẽ như thế nào

Công nghệ đối với đại đa số con người là hoàn toàn mới mẻ, chính vì thế kích thích sự tò mò và tìm hiểu về những điều mới này. Những người ham thích thì tập trung học hỏi và khám phá, sau đó trở thành chuyên gia công nghệ đỉnh cao và giúp ích được rất nhiều người, ngược lại những người không chịu học tập thì lại cho công nghệ rất phức tạp. Thật ra không có gì là khó khăn, bởi lượng kiến thức thì vô hạn, chỉ là mỗi người biết một ít rồi hỗ trợ nhau mà thôi. Có một lĩnh vực ngày một được đẩy mạnh kể từ khi internet ra đời, và trong tương lai không bao giờ bị đào thải đó chính là Digital marketing.

Có thể nói, dịch vụ Digital marketing hay marketing online đều là những thế mạnh cho doanh nghiệp trên con đường phát triển trong tương lai. Những doanh nghiệp cũ, nhờ các phương thức Digital marketing mà đẩy mạnh tiến độ doanh nghiệp gấp nhiều lần so với các phương pháp thông thường, những công ty mới thành lập có ưu thế hơn vì hiểu về marketing sớm và đã qua một quá trình nghiên cứu kỹ về công nghệ thông tin kỹ thuật tiến bộ. Hiện nhiều công ty, doanh nghiệp thi nhau mọc lên, nên Digital marketing sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và cần thiết đối với sự phát triển doanh nghiệp.

digital marketing trong tương lai

Theo nghiên cứu, Seo là một trong những xu hướng marketing online hoàn mỹ nhất được nhiều doanh nghiệp áp dụng và có vai trò khá mạnh mẽ trong việc phát triển tên tuổi doanh nghiệp. Hiện có nhiều công ty dịch vụ Seo như GTV SEO,truy cập website gtvseo để có thể nhiều thông tin…có vị thế khá lớn trên thị trường seo cạnh tranh. Nhiều công ty seo ra đời và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng, giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua giới hạn và đến gần với khách hàng hơn. Dù là hiện thời hay trong tương lai, thì các xu hướng Digital marketing sẽ càng ngày càng ứng dụng rộng rãi và hỗ ích hơn.

 

Đừng xem nhẹ vai trò của backlink trong dịch vụ seo website

công việc seo backlink

Xưa nay, ai cũng nghĩ content lúc nào cũng là quan trọng nhất để Google đánh giá cao website, tuy nhiên kèm theo đó là những yếu tố khác quan trọng không kém, và không thể bỏ lỡ, đặc biệt là backlink Tuy đứng sau nội dung nhưng backlink rất cần thiết đối với việc seo lên top, không có chuyện seo mà không có backlink. Traffic cũng rất quan trọng, 3 yếu tố này hợp thành sẽ làm nên những điều kỳ diệu về top hạng của website. Những thứ quan trọng thì luôn quan trọng và đi kèm với nhau.

Chú trọng chất lượng backlink hơn trong chiến lượng seo.

Nguyên nhân khiến Google liên tục thay đổi thuật toán chính là để lọc đi những backlink kém chất lượng, link spam, chính vì thế những seoer đã sử dụng chất lượng link không tốt để tăng hạng thì nhanh chóng bị phạt và giảm thứ hạng đột ngột, khiến các seoer phải điên đảo và cuống cuồng tìm cách giải quyết.Vì vậy, trong chiến lược seo trong tương lai cần chú trọng chất lượng backlink, chấm dứt những spam link trên những site ra vặt. Nếu muốn khắc phục hậu quả một cách tối ưu nhất, hãy làm tốt ngay từ bước ban đầu sẽ đỡ mất thời gian hơn cho các seoer thay vì ngồi tìm nguyên nhân và sửa chữa.

Những điểm lưu ý khác.

Việc chú trọng website và seo thân thiện với các thiết bị samrtphone, hãy truy cập website gtv seo để coi mẫu ví dụ, và đây cũng là là điều vô cùng càn thiết. Đại đa phần khách hàng tìm kiếm thông tin trên điện thoại là chủ yếu, nên seo không thân thiện được với điện thoại, bạn sẽ mất đi lượng khách hàng vô cùng lớn cho đối thủ.

Lượt truy cập rất quan trọng, đặc biệt là đối với các từ khóa có độ khó cao như vị trí top từ dịch vụ seo hồ chí minh của trang http://gtvseo.com/dich-vu-seo-ho-chi-minh/​ Nếu vừa deo vừa mua quảng cáo cho từ khóa, mà từ khóa đó lẫn Ads đều nằm trang nhất của Google thì sẽ tạo nên một động lực vô cùng mạnh mẽ để đẩy top từ khóa lên thứ hạng cao, giảm tính cạnh tranh cho sản phẩm và đẩy lùi đối thủ.

Kết hợp nhiều phương pháp digital marketing cũng là một trong những yếu tối tối ưu website, sản phẩm và thương hiệu bạn. Tuy nhiên, để không mất nhiều chi phí thì seo và backlink là sự lựa chọn sáng suốt rồi. Chúc bạn seo thành công.

Obtain Your Means of Orlando With Great Search Engine Optimization Web content

Summary tags have excellent worth as well as they will certainly be used in your website coming up throughout a search. Many web customers do not browse for only make use of one word when looking. Registering your site with lots of search engines could enable them to creep your website much better. You could discover the web link to accessibility this on the internet page of each search engine. It will certainly aid your site to accomplish appeal on the search engines.

 

Internet search engine will certainly decrease your web page positions if you are located to be controlling the scoring system to synthetically accomplish leading SEO strategies. Make certain to refine your orlando morally! Include a website directory site if you’re attempting to obtain even more site visitors. A site map is a listing of web links that could connect your site with each other.

 

Do not publish the precise very same write-up up two times on one website. Having individuals connect to 2 various web pages for the very same web content will certainly likewise weaken your inbound web link matter, which additionally makes your web page ranking drop.

 

Assume as a customer when you are creating tags to consist of. Establish common search phrases or terms that individuals will certainly make use of internet search engine.

 

You have to have a site that is one-of-a-kind as well as initial. It will certainly assist your website to accomplish appeal on the web search engine. Take time out of your workweek to apply these positive approaches.

 

A website map which has your keyword phrases. Web site maps are terrific methods for both SEO.

 

You must ensure to make use of a solution that does not shut out your domain name possession. Google could see this as doubtful as well as will not also place your site.

 

Think about all the choices available for obtaining top quality incoming web links guided to your site, such as blog sites, news release, directory site entries, blog sites as well as directory site entries.

 

As the around the world internet expands, it might trigger a lot more problem in obtaining website traffic to your site. Having excellent material is ineffective if there are no person reviews it.The complying with pointers will certainly assist transform that drip of site visitors right into a massive increase in site visitors.

 

Emphasis on keyword expressions as well as not simply the keyword phrases with your orlando seo firm strategies. The majority of web customers do not look for only utilize one word when browsing.

 

Meta tags are an incredibly valuable device for enhancing your site. Summary cards have terrific worth as well as they will certainly be used in your website coming up throughout a search.

 

Do not utilize replicate any material on your web pages. Know that you can be using replicate product as well as not also recognize. Duplicating the same item summary could conserve time, yet online search engine could not inform the distinction in between time-saving and also spamming.

 

Usage issues such as AdWords or AdBrite.DIY orlando seo services does not suffice for some significant ranking rises. These promotions will certainly raise your website traffic. Making use of an item by Google could add your site to expand.

 

Your website needs to be amusing if you desire an active site.These little points will certainly enhance your general website ranking on online search engine.

 

See to it the website is straightforward and also mistake cost-free. Site visitors are misspelled words and also poor grammar. You ought to likewise remain precisely top of your connect to make sure they are energetic.

 

You need to have the perseverance to obtain far better Search Engine Optimization. It will take months or longer for brand-new as well as not utilizing a pre-existing domain name.

 

Registering your website with lots of internet search engine could enable them to creep your website far better. You could locate the connect to gain access to this on the web page of each internet search engine. Usage robust descriptors and also appropriate key phrases, so it is classified appropriately.

 

Your web page ranking will certainly be greater the longer time an individual continues to be on your website.

Colorbond Fencing in Brisbane

Homeowners in Brisbane have several different options when looking for a fence. Colour,height and height decisions must be made, but deciding on the material usedis the most important. A material decision can affect the selection pool of the other choices you must make. A wood fence, for example, can be painted virtually any color, while most plastic fences are limited to white. 

People should know that colorbond provides an incredibly durable product. Made of steel, it will not warp in any way. Homeowners should know that contractors will include a ten year warranty when installing this product.

The product can hold up to any weather. Rain, snow, sleet, or hail, Mother Nature has yet to produce a severe weather condition that can damage this fence product. It is even fire-resistant. One threat many people do not think of is insects. Insects can destroy a fence in a matter of months. However, they cannot penetrate these type of fence. It is highly recommended in locations with a high occurrence of termite infestation.

This type of fence requires no maintenance. The installation of the fence is the only thing one must think of. The only price one must pay is in the beginning. There are no upkeep costs.

Choosing Colorbond Fence Company Brisbane

Choosing the best colorbond fence company Brisbane is a very long and daunting process. You can start your search by consulting family members and peers for potential referrals. They are certain to advise competent companies. It is one effective way to avoid bad service providers. You can also check with reputable fence organizations in your community and adjacent towns. These organizations can definitely provide you with a list of licensed companies with vast experience

Surf Over the Web

There are websites of specialized fence installation companies that you can check out. Though, you should keep enough patience to compare their services and prices. Also, ensure to see customer testimonials as well. These online reviews let you see positive and negative aspects about companies. Enlist several names and don’t forget to verify the credential of each one. Cross-checking is vital, if you are in lookout of reliable contactor.

Get your prospects

Schedule an interview with your chosen fence contractor, since this is a best way to know if the fence company in Brisbane is honest and proficient in its work. A contractor must be skilled enough to communicate with clients. The outcome of your project will highly depend on how you interact. There are several things to discuss like the materials, fence style, permits, completion, warranties, time-period, and price. Your contractor will suggest whether a vinyl fence or timber is more suitable.

Time for completion

Alike all builders and installers, fence contractors may be handling numerous projects simultaneously. Know what the deadline is in case you need the fence in a short span of time. Recognize that it can sometimes take a few weeks for finishing a work.

Colorbond fencing is an elegant choice for those looking for a fence in Brisbane. However, you should be careful when choosing a fencing company.

Major Suggestions For Building A Better Travel Plan

Travel is an awesome way to broaden your mind and make your life richer. There are pitfalls, however, so it is always best to plan well and have contingency plans in place. This article will help you plan better and be prepared for almost anything.

Proper planning is essential, so pack the essentials, but don’t over-pack When you carry fewer items with you, there’s less of a chance of items being stolen or even losing them. Cut down on how many shoes you take since they take up a lot of room and are the heaviest things you will be taking.

If, to get to your cruise travel port, you drive your car to the port city, consider arriving a day early and finding a hotel with free parking. Ask whether there is reduced-rate parking available at the hotel, even if you have not seen any advertisements.

Let your family access your travel itinerary. This will help ensure that someone knows where you are. Do not forget to stay in touch with this person so they know you are safe. They will not be as concerned if you check in on a predetermined basis.

Make sure that your estate planning documents are in order. You should let someone know where they can find your last will and testament, and your living trust. It may also be a good idea to take a copy of your healthcare power of attorney with you.

Place contact information both on the outside and inside of your luggage. It is really easy for a luggage tag to come off the outside of your suitcase while en route. If this happens, the identification you placed inside will help ensure that you receive your luggage back.

Make sure you ask about possible renovation dates when you are reserving a room at a hotel. You surely don’t want to deal with the noise of construction when you are trying to relax.

Pack a raincoat when traveling. You never know what the weather will be like where you are going. Raincoats work nicely as a windbreaker when it is cold.

Join social websites and forums that are travel-centric A travel community is often the best way that you can get ready for your trip. You will meet many new people, share your experiences and keep from making the mistakes others have made.

Pre-book your airport parking space if you can. Parking can be more expensive when booked the day of the flight. Try to take a cab or the bus to save even more.

You should sign up for their email newsletters of the major airlines. They use emailed newsletters to provide you deal opportunities that are not available elsewhere. Even though you may think such emailed newsletters are just extra clutter for your inbox, it may be worth the trouble it if you save some money.

Be aware that you must be at least 18 years old to rent a car. Some car rental companies even require that you be 25. If they do allow younger people to rent a car, the rate will most likely be higher. Some cities will not allow senior citizens to rent cars. You need to ask about any age restrictions before you make a reservation.

Try getting a ‘locals’ rate when you book a hotel. Many hotels give locals special pricing so they can fill up their rooms. If you know someone that happens to live in the town that you are traveling to, you could ask them if they can help you get a discount. This approach can certainly help you save a lot of money.

It seems like everyone books their trip online these days because it is so convenient. You will find that your itinerary is much easier to plan with the aid of a travel site. It is simple to locate a hotel, schedule a flight or decide on a rental car all while using your computer. Many of these websites will offer packages that can save you money.

These internet sites may include special deals if you book your hotel and flight as part of a single package. They also often offer discounts when the vacancy rate is higher than normal or when for last minute travelers.

Many people enjoy the excitement and adventure of traveling. Similar to so many things in life, planning ahead of time can make it more enjoyable. If you are getting ready to set out on a great adventure, use the ideas given above to increase the positives and lessen any downfalls to your travel experience.

Home Repairs To Sell A House Quickly

One of the things that may have to do at some point in your life is sell your house. You’ll find that if you have great décor, nice bean bag furniture from Arezzo and other elements that make your home cozier, you will have a much easier time selling your it. If you have a rental that you would like to sell, and there has recently been some damage, you are going to need to have it fixed as quickly as possible. You could sell it “as is”, but that would lower the overall perceived value of the home, and you could lose tens of thousands of dollars. It’s worth it to either pay someone to do the repairs for you, or to actually do them yourself. Here are some options to consider if you need to do home repairs to sell a house quickly, and the most affordable suggestions for getting this done.

Start With The Essential Repairs

should-I-sell-my-houseThe first thing that you need to do is figure out which repairs need to be done initially, ones that can help you sell your home quickly even if they are not all completed. This will include any cosmetic problems that are on the inside and outside of the home which could actually dissuade someone from wanting to make the purchase. If it is on the outside, you should do a quick paint job, fix boards that have either broken or cracked, and also do roof repairs where there are obvious problems. If you have broken windows, fix those quickly, and then move on to the inside. Inside repairs will include problems with the walls such as holes that previous tenants may have caused. Additionally, you may also have problems with the lights inside, which can easily be replaced, and you can also do a quick paint job.  If there is any linoleum that has been damaged, or tiles that can easily be replaced, that’s the next place to start. If there are problems of the carpet, you might want to consider recarpeting just the rooms where there is significant damage, which can help improve its overall perceived value without costing too much. If you’re looking for an appraisal to help you figure out how much to spend, visit HomeSensible.com – Sell My House to get some preliminary quotes.

 

Complete Your Repairs ASAP

All of the remaining repairs that you have may include problems with electrical appliances. You could replace the garbage disposal, hot water heater if it is not functioning properly, and also your garage door. Other cosmetic jobs that may be necessary may include replacing furniture that looks unsightly, or cabinetry that is in the kitchen and bathroom areas. Again, once you’ve finished, you can check Homesensible – Selling Your House to see how it impacted the price. All of these things can wait if you want to get offers as quickly as possible as long as you have done the major cosmetic fixes.sold

 

Finding Someone To Help You

Tbest thing that you can do is place an ad in the paper for a handyman to come over or use a service like HomeSensible to help you find someone. You will likely find several people offering their services, or you could call a contractor that will work on an hourly basis. If you have a friend in the family, or a colleague that is able to do this type of work through Homesensible, this could also help you save money to get everything ready. There’s always a solution for getting these repairs completed, for an affordable amount, allowing you to feel confident that people will make offers on your home which will be more than reasonable.

After you have fixed everything that’s broken, and your realtor is sending people to see your home, you can relax about how they will perceive it from the inside and outside. Once the major things are done, you can work on the minor things that may not be noticed, all the while having potential buyers come to your home.

Dangers of Mold in the Home

mold removal

 

Many Gulf Coastal households know about mold remediation, for many years, floods have been a part of life for the residents in the coastal region of Louisiana. What’s more, recent climatic events across the country have also inundated other inland states like Oklahoma, Kansas and Tennessee. Today, water – too much, or too little – has become an issue in larger part of the country.

Wherever there’s air, mold is present. Invisible legions of its spores-reproductive seeds germinate only when they encounter moisture. Mold and moisture have a symbiotic relationship: the former is absolutely dependent on the latter to grow. Humidity is water vapor carried in the air. Thus, wherever the air is humid, surfaces tend to be moist and, especially when floods have saturated the warm, dark inner walls of homes, homeowners are far more likely to need mold remediation.

This mutual relationship is the reason that removal isn’t enough to abate an infestation. Unless the moisture is removed, these pesky fungi will most likely grow back, since it is categorically impossible to keep billions of spores at bay outdoors. Mold remediation, on the other hand, can successfully abate and/or nearly eliminate growth inside homes and other buildings. Successful remediation strategies all work on the same scientific principle: to control indoor black mold, one must not only remove it from surfaces visible and hidden but also control the indoor humidity vital to its propagation.

The optimal level of moisture in the indoor home air is between 30% and 50%; humidity levels higher than 50% are far more favorable to growth. A less expensive moisture meter or hand-held humidity meter reads and rates the percentage of water vapor suspended in the air. Another common sign that indicates high household humidity is persistent “sweat” on indoor walls, windows, or pipes. Indoor condensation can result from bath or utility use (e.g., showers, dishwashers, dryers), which discharges humidity. Therefore, these rooms should always be ventilated to the outdoors. Immediately drying up household condensation, indoor spills, and other surface moisture is a habit well worth forming. Typically, indoor areas thoroughly dried within 24-48 hours of getting wet will not foster mold.

black mold, water damage

Mold removal in New Orleans is properly and safely cleaned away from infestation by following several steps in its remediation. Stopping the moisture at the source and reducing indoor humidity are equally important steps in abating and controlling it. Repairing roof leaks, for example, helps keep water out of attics and the insides of walls which when wet form the perfect hidden incubators. Making sure that plumbing, air conditioning, and heating fixtures are properly sealed is also vital. A dehumidifier may be key to maintaining drier indoor air in very humid climates. Walls that have been saturated for several hours (as when a basement floods, for example), may need gutting in order to eradicate a host of potential hidden hazards to health and/or property from these unsightly, unsanitary and often malodorous fungi.

Wherever there is air, there is mold, but only where there is moisture can it thrive. Breaking the bond between the spores and water, and keeping indoor surfaces clean and dry significantly impedes its (re)growth indoors.

Written by: Mark O’Brien

Giant Bean Bags Come In All Shapes Sizes & Colors

Bean bags are great for just about any space. Sure, they may not be professional decor or what grandma chooses to sit in when she visits. However, bean bags are fun and can be utilized throughout the home in different locations. Every home is different, so you have to think about where you might want to put a few giant bean bags. These beanbags come in all sizes, and they are made of different materials and feature different designs.

One thing you want to think about when you are going to purchase a bean bag is that you want it to be as durable as possible. The last thing you want is it leaking beans a week after you get it. Gigantic bean bags can be repaired, but you want a product that is going to last. Who is going to be using the bean bag chairs? Many times, it’s kids, teenagers, college students and the likes. They can be a little rough, so a bean bag made of a more durable material is always best.

http://www.giant-bean-bags.com/products/8-ft

So far, you’ve been introduced to the idea of buying bean bags for your home, and the targeted demographics were mentioned. However, when thinking about giant 8 ft bean bags, you may not have realized that adults everywhere are using them with some pillows. If you don’t believe me, search images of these things and look at how big they can be. See how adults sit down comfortably in them without being too low to the ground or an in uncomfortable position.

Bean bags are for everyone if they are large enough, even for grandma when she comes over to visit. Imagine how much of a hit that would be with the grandchildren. Now, typically you imagine a 7 ft bean bag to be a certain shape, but these bean bags are available in different shapes and of course different sizes. What some consider to be a large bean bag pales in comparison to some of the choices out there.

We’re talking about bean bags that are designed to be large enough to be chairs. Another type of chair you might be interested in is our review of the KD Smart Chair. They can be formed in fact to make what looks like to be a chair. Of course, the bean bags that are larger and well constructed can be a lot more expensive than other ones out there. Furthermore, there are also bean bags that are made wit memory foam. Isn’t that a giant bean bag  bed, though?

They call them bean bags, and I’m certainly not knocking the products. Memory foam bean bags sound really nice, but at the same time, it makes you miss the originals. There are certainly giant bean bags filled with little beads or beans just like you remember.

What type of bean bag do you want? Do you just just one, or are you wanting to accessorize your home décor with multiple bean bags? Discover what’s out there, and then you can start deciding which type of bean bag and which price point works best for you and your home.

Exhibitions in Particular Evidence

E-mail Print PDF
Contemporary appearances by CIVIC GALLERY OF CONTEMPORARY ART of Civitella in Val di Chiana
edited by Dino and Dino Pasquali Tiezzi and Giant Bean Bags
Exhibiting artists:
Nile Bacherini, Guerrino Bardeggia, Renato Bittoni, Edi Brancolini, Massimo Cantini,
Chiarani Franco, Fernando Coppola, Danilo Fusi, Riccardo Ghiribelli, Giovanni Maggini,
Mauro Maltoni, Empire Nigiani, Fiorella Nuts, Piero Pansa, Paul Pesciullesi, Vittorio Ruglioni, Anna Sanesi, Mario Tosi, Piero Tredici, Franco Venanti, Beppe Verani.
Exhibiting sculptors:
Giuseppe Calonaci, Giuliano Censini, Alfiero Coleschi, Marcello Guasti, Giancarlo Marini, Moravio Martini, Maurizio Masini, Luca Nistri.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

“NEW PROPOSALS from the academy”
exhibiting the best students of the Academy of Fine Arts in Furniture:
Anthony Rastelli, Annalisa D’Annibale, Davide Mancini Zanchi, Elettra Quintini, Menini Elisa, Elisa Pietrelli, Giulia type, Jessica Pelucchini, Irene Podgornik, Miriam Pascale, Shio Takahashi.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

FORUM ECONOMIC AND CULTURAL ITALY-BRAZIL
Initiative: Queen Nobrez and Riccardo Tartaglia Tartaglia Bean Bag Gallery

Cultural Cxhibitions 2

E-mail Print PDF
IN THE NAME OF PAINTING – Opposites attract
Three solo exhibitions – Tribute to Mario Schifano, Sergio Vacchi, Gualtiero Native

MARIO SCHIFANO 70s
edited by the Giraldi Gallery – Livorno

foto_schifanoMario Schifano was born in Homs in Libya September 20, 1934. He made his debut in the informal culture with thick with matter paintings. With works of this kind he begins his first solo exhibition in 1959 at the Galleria Appia Antica in Rome. It ‘still on the occasion of the exhibition in 1960 at the Galleria La Salita with Angeli, Festa, Lo Savio and hooks, that the critics started to take an interest of his work. Abandoned an informal approach, now painted monochrome paintings, large paper glued on canvas and covered with a single color, tactile, surface, drip. The painting becomes a “screen”, a starting point, an event space denied where, a few years later, numbers, letters, fragments of symbols of consumer society, such as the Esso and Coca-Cola. In 1962 Schifano is in the United States; knows closely the Pop Art, he was struck by the Dine and Kline and exhibited at the Sidney Janis Gallery in New York in the New Realist. In 1964 for the first time invited to the Venice Biennale. The artist now worked on thematic cycles: anemic landscapes, revisiting the history of art with works dedicated alFuturismo. It e’attratto is withdrawn from the images by the mass media and therefore wealth of the community.

SERGIO VACCHI: “Volte Face”
edited by the gallery Screw – Catania
Text by Giovanni Testori

sergio_vacchiQuando it evokes the long, tumultuous journey of Sergio Vacchi long, tumultuous, golden, purplish, yea, slobbering, always extremely coherent Epper and, therefore, for anyone who visits or studies, an almost unique coercive power, what is ahead not is an ‘image; It is not a figure; nor, of figures, a glorious and, together, esacrando jumble; It is not, in short, something that belongs to dell ‘icon domain; but rather, a kind of lutulenta swamp; perhaps, a dissacratissimo Styx; perhaps, even, a Flegreo range of no more, and therefore, no more, no judges, no judgments, no related penalties. What comes back belongs, therefore, to the domain of matter. It is a subject that has never known the formless fall; viciously and sadistically careful, indeed, to trace after each historical wind (thus, figural) its ubi consistam; her room; his limitless basement. A grigità smeared and slushy; a grigità who is a cross between that of dying or pearls, however, moriture, and that of bogs, fogs and mists, it is quickly revealed as the tone, indeed, the color, better yet, as the real and tangible substance of which the marsh is made; and through the sweetish and poisonous miasma that go up, it is made of the space in increasingly unpredictable ways, around and over the swamp, it is; around, above, but, also, below. Below, where they rest, perhaps, the dead, then, are the already-forms, already-figures, the already-icons? And there will be they, the dead, the already-forms, already-figures and the already-icons, to make colar out of their slow, putrid, nauseating “soaking”, the grigità, therefore, that substance? They will not be of that swamp, the indispensable food and manure? A manure, in its way, Persin costruente. This even though the sites or, perhaps, the place of Vacchi much proves stable as poetic statute, what is revealed unsafe and uninhabitable as figural statute. The primary condition of this place is the gelatinous; what say something that, while is before us, shows that he had in himself the need to discard, to go down again, further down – and forever – nell’anonimia of what he never had no form, no way. True greatness, and unpleasantness, the fantasy of Vacchi live in this “oppositorum” coexistence (if indeed, in him, it is the opposite); much more, and certainly, that in the foldable, even the elements of taste, in disgust reasons. Disgust that sometimes rages against him, and, in despair, not to lose, become revolt. Yeah, but before, within, above and below with that welcomes in this Styx or Flegreo Court, what is the point, for us who look, revolt? The viewer can, at most, to pretend; pretend that those pictures, those series, indeed, paintings, therefore, those cycles, does not exist. And yet, if one of those paintings we have seen, this is not fiction protraibile long. It comes the day and time in which, when we least expect it, that picture, just the subtle and omnivorous power – arrogance of the sewage, there is on him; himself completely wets us; and in itself, little, little, it buries us ….
GUALTIERO NATIVE: “A protagonist of abstraction”
Archives to care General Gualtiero Native
in collaboration with the Nozzoli Gallery

rev803291
Gualtiero Native (Pistoia 1921 – Greve in Chianti, Florence, 1999). His early paintings aniconic with inflections are still neocubiste of 1947. The following year he founded with abstract painters of Florence Berti, Monnini and Brunetti, the group Art of Today, by which organized a series of exhibitions of the same name. In February 1949, the Group exhibited at the Salto Library. In June of that year in The Strozzina Florence the International Exhibition “Art Today” brings together the work of the Florentine abstract artists, Roman (Forma1), and the MAC elements. In 1950 he signed with Monnini, Berti, Brunetti, Nuti and critical Migliorini the Manifesto of abstract art, in which we propose a rigorous geometric purism, in opposition to certain outcomes and lyrical abstraction matrices. From 1950, his works are characterized by fragmentation in rectangles that is centered in vibrant contrast. In 1951 with the exhibition Abstract and concrete in Italy organized at the Modern Art Gallery joins the Art Club, participating in six exhibitions. In 1953 he became an active member of the Groupe Espace. In 1958 he exhibited at The Gallery Salita in Rome. And ‘present in various editions of the Quadrennial of Rome. In the sixties and seventies his compositions based on color geometric elements are arranged in a suspended balance.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
HERMANN HESSE: “The watercolors of a great writer”
Tribute to the fiftieth anniversary, edited by Gregory Rossi Valentina Campatelli

Herman_Hesse_Pittore_ridottaHermann Hesse, the great protagonist of the European culture of the ‘900, was born June 2, 1877 in Calw in Wurttemberg, Johannes, Russian citizen of Baltic origin and Maria Gundert a German father and Swiss-French mother. It is probably to these origins, which owes its feel “citizen of the world” and free of nationalistic feelings. He had difficult relations with educational institutions, preferring to grow in his cultural formation as an autodidact, facing literary studies of classical authors, fiction, philosophy, art history. It was always very attracted by Eastern mysticism. fiction writer most read in the world, the poet, is the 1899 publication of his text Romantic Songs, in 1946 he was awarded the Nobel Prize for Literature. In addition, the age of forty years and for the rest of his life, on the advice of medical personnel, to address and overcome frequent depressive crisis, he tried his hand with great sensitivity and expressiveness in painting privileging, after experiencing various painting and bean bag techniques, the watercolor that best enabled him to quickly establish its many emotions. The advent of the Nazis Hermann Hesse takes a firm stand against the regime so that in Germany is prohibited the publication of his writings, he resumed only in 1946, when he was awarded the Nobel Prize. Stricken with leukemia, died August 9, 1962 in Montagnola, near Lugano, the land of his election by the abandonment of Germany took place in 1912. In this exhibition, organized on the occasion of the fiftieth anniversary of the artist’s death, they are exhibited 35 watercolors they are part of his latest production, which were kindly provided by Mrs. Eva Hesse, granddaughter of the great writer. The exhibition is curated by Gregory Rossi and Valentina Campatelli and relies on the valuable help of Peter Soresina, who worked for Mrs. Eva Hesse.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

LUCA ALINARI: “The origin of the senses”
edited by Artpoint Gallery – Florence

images_AlinariPrincipia with a moment of critical reflection on pop art considering the stereotype of the object in a perspective similar to that of the Roman area around Baruchello. Characterizes its research with choices iconographic refined and whimsical drawing from a repertoire from illustration for children comes to advertising. Work with mental and formal clarity. He realized with light and controlled hand. In the early 70s he painted with interior living spaces exposing the results in 1972 and ironic tones cut turned into a solo exhibition presented by Michaud E.Crispolti the gallery of Florence. In 1976 he was present at the exhibition curated by G. Di Genova in Montauro ‘Type / topology of the figurative in the 70s in Italy’. In 1979 participates in exhibitions ‘Ars combinatorial’ curated by Solmi Barilli and the Bologna Gallery of Modern Art and ‘Textual: words and images’ edited by Caroli and Caramel at the Rotonda della Besana in Milan. The narrative structure of his works was born, he suggested with large degrees of freedom, from the assembly of figurative elements isolated and is organized in time in the form of fantastic and evocative story. The space of the painting takes on the perspective structure of a scene that includes figures, dream situations, elements of the landscape. The results of this work appear in the proposed ‘Italian Window’, the exhibition of 1984 in Siena at the House selling for Gigantic Bean Bags. New staff at the Casa del Mantegna Mantua. In 1985 Alinari participates in the XI Quadrennial in Rome in the ‘Emergencies in artistic research from 1950 to 1980’ and ‘Anniottanta’ in Rimini organized by R.Barilli. Even in the retinue characterizes his work a narrative tone or fairy tale, brought with appreciable weight to iconology of dreamy fantastic horizons, full of references to the times, to the objects and childhood games. His painting has exceeded the graphics sources to appeal to an inescapable texture and bright colors, sometimes glowing. complete statement of its course is given dall’antologica curated by E. Crispolti Arengario in Milan in 1993. A very large curriculum in private galleries. Bibliography. E.Crispolti, Small diary à rebours for light of L.A. figuration, catalog shows in Milan, 1993.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ANTONIO NUNZIANTE – “… towards the light”
edited by Artinvest Group LTD – Rivoli (To)

Nunziante_2007_l10Artinvest presents a selection of the most representative works of Antonio Nunziante. In Arezzo some works from the exhibition Expo Oneiros, attendance records in 2009 in Venice, a painting of the Omnia cycle and Narciso, centerpiece of the recent “The landscapes of light” at the Palazzo Ducale in Genoa, together with the latest works. The art of Antonio Nunziante continues to impress between symbols and pictorial atmospheres with a continuity that led him to a consistency of composition that goes along the evolution of the themes and suggestions. From Oneiros to Narcissus, in a magical return of environments and highlights the history and present of art that tells visions and dreams with a contemporary language that brings admiration and amazement. Nunziante in Arezzo the staff of a contemporary classic in constant balance between the responsibility of the pictorial mission and the fun experienced in the space of the canvas.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SCULTORI IN FOUNDRY
The lost wax casting from the source to the contemporary. The bronze magic. From dream to life.
edited by CERRIARTE Gallery – Castiglione Del Lago (Pg), in collaboration with the Artistic Foundry Del Giudice

manifesto_scultori _-_ _-_ Copy it Copia_copia art smelter holds a special place in our imaginary, evoking ancient suggestions, made of reality and fantasy together. From the bowels of the molten metal, the fulfillment of a mysterious and singular event, in it something magical, a workshop where the material is mixed in the spirituality of art and where the bronze comes to life. “Sculptors in Foundry” is a journey through time: step by step, is revealed the charm of the modern techniques of casting, which so far are not far from those practiced in the ancient Renaissance workshops. old and new instruments and materials, didactic and photographic panels help us to penetrate the secrets of the process of lost wax casting complex, remained essentially the same over the years for the production of bronze sculptures of small and large. The exhibition also highlights the close relationship between the sculptor and the foundry of art: a very special bond made of understanding and collaboration between the technical and creative. The combination of the Master Artist Smelter and highlights the skill and genius, so that the final work full of pulsating maintains all the freshness of the original. A visual commentary of modern representation, only in Show works by contemporary sculptors. The ancient technique is combined with the creative imagination and innovation of our times, creating a joining link between the “old” and “new.” The bronze is transformed into color, the strength becomes evanescent, the abstract is concretized and become conceptual matter, the dream takes all forms of human memory in risky balance and the mythic imagination takes new life. And ‘sculpture of Adriano Bimbi, Giulio Galgani, Giant Bean Bag, Victoria Marziari, Claudio Nicoli, Carlo Pizzichini, Alessandro Reggioli and Fulvio Ticciati.

CULTURAL EXHIBITIONS

IN THE NAME OF PAINTING – Opposites attract – Three solo exhibitions.
Tribute to MARIO SCHIFANO, SERGIO VACCHI, GUALTIERO NATIVES
“Mario Schifano 70”, by the Giraldi – Livorno Gallery
“Sergio Vacchi – Volte Face”, organized by the gallery Screw – Catania
“Walter Native: a protagonist of abstract art”, organized by the Nozzoli Gallery – Empoli, in collaboration with the ‘Archive Native
HERMANN HESSE – The watercolors of a great writer. Tribute for the fiftieth anniversary
edited by Gregory Rossi Valentina Campatelli
LUCA ALINARI – “The origin of the senses”
edited by Artpoint Gallery – Florence
ANTONIO NUNZIANTE – “… towards the light”
edited by Artinvest Group LTD – Rivoli (To)
SCULTORI IN FOUNDRY – The lost wax casting from the source to the contemporary. The bronze magic.
From dream to life
edited by Cerriarte Gallery – Castiglione Del Lago (Pg) in collaboration with the Artistic Foundry Del Giudice
EXHIBITIONS IN PARTICULAR FOCUS
Contemporary appearances by CIVIC GALLERY OF CONTEMPORARY GIGANTIC BEAN BAGS OF CIVITELLA COMMON IN VAL DI CHIANA
edited by Dino and Dino Pasquali Tiezzi
“From the Accademia NEW PROPOSALS” exhibiting the best students of the Academy of Fine Arts in Urbino
FORUM ECONOMIC AND CULTURAL ITALY-BRAZIL
Initiative: Queen Nobrez and Riccardo Tartaglia Tartaglia Art Gallery
CONFERENCES AND MEETINGS OF ART
Friday 27 17.30
“In the name of the painting – Mario Schifano, Gualtiero Native, Sergio Vacchi, Luca Alinari –
Opposites attract ”
Speaker: Prof. Giovanni Faccenda
Saturday 28 at 17:00
“Museums and public collections of contemporary art in the territory of Arezzo”
Speaker: Dr. Michael Loffredo

Saturday 28 at 18.00
“HERMANN HESSE, watercolors by a great writer”
Speakers: Eva Hesse (grandson of the writer) and Gregory Rossi

Sunday 29 11:30 am
“The alchemy of the fusion of art”
Speakers: Patrizia Cerri Gallery, Sarah Del Giudice Art Teacher,
Giacomo Del Giudice Master smelter
Sunday 29 at 17:00
“Antonio Nunziante … towards the light”
Speaker: Prof. Gianmarco Props

Sunday 29 18.00
Measures “Save The Bean Bags” = Measures “Save Art”
Speakers: Artist Ennio Calabria, Luigi Martini Table Coordinator “For Contemporary Art”
Enrico Lombardi Gallery

Artistic Director

The Artistic Director is responsible for organizing events of major importance:

idea in 1988 and organized the first edition of “Etruriarte” Exhibition of Modern and Contemporary Art to be held in Venturina (LI) for 11 years; then it is called to organize the first edition of “Artists at the Fair” at fair in Parma and “Arte Europa Reggio 2000” in Reggio Emilia fair. For six years he was artistic director at the Municipal Gallery of Modern Art of the City of Piombino, in January 2006 had the appointment of a consultant and Artistic Director for the Italian section of “Tokyo Art Collection of Gigantic Bean Bags“, Japanese Art Fair organized in Tokyo’s main exhibition center. Since 1999 he ‘s Artistic Director of “IMAGINE” exhibition of Modern and Contemporary Art is organized at the Fiera di Reggio Emilia; from 2011 he was Artistic Director and Organisational Artexpo Arezzo, organized by “Arezzo Fiere e Congressi.” He is currently Chairman of the ‘Cultural Artistic Association which he founded in Piombino in 1973.


His work as a bean bag artist is visible on his  site.

Participation

Participants must fill out the request for participation.
In the event that the gallery is already among our clients need to complete the application form in pdf shown on this page.

The prices listed below are all VAT excluded
Registration fee: € 400.00
It Includes: RC insurance (maximum € 250,000), electricity use, 200 free tickets, 4 personal passes, 1 parking permit exhibitors, posting on website.
Participation fee: € 120,00 per sq.m.
It includes: internal lighting system (6 150 watt spotlights every 16 square meters), electrical outlet, table with 3 chairs, standard graphics, two copies of the catalog.

Accessories:
• Additional spotlights 150 watt € 20.00
• Spotlights external arm 150 watt € 30.00
• Warehouse for bean bags € 150.00
• Additional Electrical outlets € 25.00
• bases for sculptures € 25.00
• Internet connection € 25.00
The customization of the stand the exhibitor will
be received by April 20 is free, that required
during the preparation for a surcharge.
Catalog: € 350.00
The catalog, with slipcase, will dimesioni 15,5×23 cm.
The fee (mandatory) includes 2 color pages, any other pages (always in even numbers) will cost € 150.00 each.
N.B. Additional pages are not eligible for more than one copy of the catalog. The Management is not responsible for the quality of the images if received by e-mail or CD without being accompanied by a test print on paper.
standard configuration
The exhibition includes modular stand with 3 m high panels painted with white acrylic paint, carpet, from 150 watts to 6 spotlights lighting every 16 square meters, electric outlet, electricity use. N.B. The pavilions of the project can be changed in the presence of special needs.

About Arezzo

The city of Arezzo is situated in an enviable position, with the Tyrrhenian Sea on one side and the Adriatic on the other; can then refer to collections of a large area with the proximity to other, important cities such as Florence, Siena, and Perugia; just think that the highway distance between Rome and Arezzo can be traveled by train in less than two hours. Thus was born a new event in a cultural context that has its roots in the history dell ‘Arte: Vasari, Petrarca, Cimabue and, above all, Piero della Francesca marked the Arezzo area with evidence of great prestige have become reference in the international art and furniture culture.

General Information

Artistic director:
Renzo Mezzacapo
The event is organized by:
Promotion Center Artistic s.p.a. Piombino in collaboration with the Municipality of Arezzo and Arezzo Fiere e Congressi LTD

Arezzo Fiere e Congressi LTD
President of Bean Bags Andrea Sereni
Director Raul Barbieri
Via Spallanzani, 23
52100 Arezzo-Italy
tel. +3905759361
Web: http://www.arezzofiere.it
Artistic Promotion Center
Via Leonardo da Vinci, 7
57025 Piombino (LI)
Tel and Fax 0565 221314
Cell. 347 7799376
Secretariat, Booking, Information:
Promotion Center Artistic S.A.S.
Via Leonardo da Vinci, 7
57025 Piombino (LI)
Tel and Fax 0565 221314
Opening Hours to the Public:
Friday 27 from 16 to 20
Saturday 28 and Sunday 29 from 10 am to 20
Monday 30 from 10 am to 13
inauguration:
Friday 27 at 17:00
Entrance ticket:
€ 10.00